قبلی | بعدی ( 8 از 11 )
کسب مقام نخست کشوری در تابلوسازی و تبلیغات محیطی 1398

کسب مقام نخست کشوری در تابلوسازی و تبلیغات محیطی 1398

در همایش بزرگ تابلوسازی و تبلیغات محیطی ایران
نگاه اسان موفق به کسب مقام نخست در تابلوسازی و تبلیغات محیطی گردید و جایزه نخست را از آن خود کردو با تبریک به جناب اقای ساجد مدیر محترم مجموعه نگاه اسان و امید پیروزی و موفقیت بیشتر در همه عرصه ها