قبلی | بعدی ( 8 از 343 )
کامپوزیت چلینوم

کامپوزیت چلینوم

بزگترین مرکز ساخت حروف برجسته در شرق تهران باداشتن دستگاهای پیشرفت روز دنیا حروف برجسته چلینوم که نوع جنس تشکیل شد از کبه استیل  که رنگ مختلفی دارد مانند  نقرهای مشکلی  سفید  قرمز طلایی وغیره که از نظر اب هوایی کل ایران هیچ تا ثیر روی ان ندارد   کار جدید مثل لبه پانچی چلینوم ولبه سوید نیز با همین جنس تشکیل شده است   امیدوارم در این چند جلمه از این جنس تعرف کرده باش با تشکر شرکت نگاه اسان